UW MACHINE IS BIJ ONS IN GOEDE HANDEN!

De 24/7 service van FAC garandeert continue ondersteuning, ook buiten de kantooruren.

+32(0)475653331

ONDERHOUD EN SERVICE

Wij bieden u een brede selectie aan service & onderhoudsprogramma’s:

Service 24/7

  • De eigen gekwalificeerde servicedienst van technici van FAC is voor haar klanten altijd bereikbaar, 24/7 via het algemene nummer +32(0)475653331
  • FAC maakt een duidelijk onderscheid tussen reiskosten, werk- en verplaatsingskosten.
  • FAC vervangt enkel de onderdelen noodzakelijk voor de goede werking en na goedkeuring van vervanging door klant.
  • FAC garandeert een gemakkelijke kostenraming.

Koelmiddelboekhouding online

Via een programma specifiek ontwikkeld voor koelmiddelboekhouding worden alle bestaande (of toekomstige) koelmiddelen geregistreerd. Dit betekent ondermeer automatische controle, validatie en verificatie van gegevens. FAC houdt een gedetailleerde koelmiddelboekhouding per klant bij. Klanten kunnen die koelmiddelboekhouding van hun installatie op een veilige manier via internet raadplegen en bijhouden.

Een beveiligde back-up garandeert dat de gegevens nooit verloren gaan.

Preventief onderhoudscontract


FAC biedt een preventief onderhoudscontract om het maximum uit uw investering te garanderen.

Contact

Lekdichtheidscontroles


FAC voert lekdichtheidscontroles conform de wetgeving van VLAREM II.

Wetgeving

Herstelling en onderhoud van andere installaties

FAC herstelt en onderhoudt niet de installaties die niet door haar zijn geleverd en geïnstalleerd.

FAC garandeert enkel de kwaliteit van haar leveringen en plaatsingen.

Onderhoud van andere installaties


Wanneer concurrerende bedrijven een garantie geven op de kwaliteit van hun product, betekent dit dat zij uiteraard ervoor moeten instaan dat hun product voldoet aan de beloofde eisen.  Soms valt die garantie dik tegen. Soms vertoont de installatie korte tijd na inwerkingstelling reeds defecten. Soms wordt er onterecht geschermd met het verstrijken van de fabrieksgarantie …

Extra klantenservice


Voor trouwe klanten maakt FAC een uitzondering als extra klantenservice: FAC staat haar trouwe klanten voor het aantonen van defecten binnen de garantieperiode, bij expertise en bij discussies over de fabrieksgaranties. Ongeacht de installatie niet door FAC werd geleverd en geplaatst, is FAC bereid die installatie te herstellen en/of te onderhouden.

"FAC garandeert continue ondersteuning, ook buiten de kantooruren."